Občanská poradna Plzeň, o.p.s.

Koterovská 41, 326 00 Plzeň

Zásady ochrany osobních údajů

GDPR
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely kontaktního formuláře E-poradna

S Vašimi údaji nakládáme v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a dále také dle rozšiřujícího a sjednocujícího nařízení GDPR v podobě směrnice (EU) 2016/679, která původní zákon 101/2000 Sb. a směrnici 95/46/ES nahrazuje.

Správce osobních údajů

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je obecně prospěšná společnost OBČANSKÁ PORADNA Plzeň o.p.s., IČ 02163161, se sídlem Koterovská 640/41, 326 00, Plzeň - Východní Předměstí, zapsáná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl O, vložka 275.

Účel sběru údajů

Osobní údaje sbíráme pro účely vyřízení dotazu z dotazníkového formuláře E-poradna, který je dostupný na našich stránkách Občanské poradny Plzeň. Odesláním formuláře udělujete Správci, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovávala tyto Vaše osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • e-mail,
  • jiné citlivé údaje obsažené ve Vašem dotazu.
Doba uchování údajů

Vaše jméno, příjmení, e-mail a znění dotazu je nutné zpracovat za účelem vyřízení vašeho dotazu odeslaného skrze E-poradnu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu pravděpodobného trvání vašeho zájmu (maximálně 1 rok) nebo po dobu nezbytně nutnou k vyřízení dotazu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

Vaše práva

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo písemně na kontaktní údaje společnosti.

Dále za podmínek stanovených v GDPR máte:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům,
  • právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo na přenositelnost údajů,
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
Závěrečná ustanovení

Odesláním internetového formuláře E-poradna potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20. 11. 2021.

Soubory cookie
Ochrana soukromí a používání cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které vypovídají o chování návštěvníků na webu. Server je odesílá do počítače uživatele při načtení webové stránky. Cookies umožňují identifikovat Váš prohlížeč a zaznamenat určité informace. Cookies mohou uchovávat například Vaše jazykové nastavení nebo také uživatelské ID, které může být považováno za osobní údaj. Používání souborů cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Oprávněný zájem

Shromažďujeme pouze funkční cookies, které jsou nutné pro základní funkce webu a ulehčují pohyb po stránkách. V tomto případě lze využití cookies řadit pod oprávněný zájem správce a souhlas proto není třeba. K používání funkčních souborů cookies nám dáváte souhlas nastavením svého prohlížeče.

 
2009 - 2024 © Občanská poradna Plzeň, o.p.s. |

GRIZZLY design