Občanská poradna Plzeň, o.p.s.

Koterovská 41, 326 00 Plzeň

Kazuistiky
Dědictví
Dotaz:

Uživatelka služeb se na Občanskou poradnu Plzeň obrátila s dotazem, jakým způsobem může vydědit syna. Ke své situaci uvedla, že vlastní rodinný domek, ve kterém v současné době bydlí se svým vnukem. Vnuk je velmi pracovitý, pomáhá uživatelce s údržbou domku a velmi dobře spolu vycházejí. Uživatelka by proto chtěla, aby po její smrti zdědil domek vnuk. Její manžel již zemřel. Jediný syn, kterého měli, dostal podle slov uživatelky již v průběhu let dost a tak nebude nespravedlivé, pokud již dědit  nic nebude. Uživatelka  služeb by proto chtěla svého syna vydědit. V rozhovoru bylo upřesněno, že uživatelka by ráda dosáhla toho, aby po její smrti veškerý její majetek zdědil vnuk. Vydědění syna je způsob, o kterém se domnívá, že povede k tomuto cíli.

Celý článek...
 


2009 - 2024 © Občanská poradna Plzeň, o.p.s. |

GRIZZLY design