Občanská poradna Plzeň, o.p.s.

Koterovská 41, 326 00 Plzeň

Zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví:
http://www.mzcr.cz

Svaz pacientů ČR:
http://www.pacienti.cz

Férová nemocnice - práva pacientů:
https://www.ferovanemocnice.cz/

Česká lékařská komora:
http://www.lkcr.cz

Spolek neslyšících Plzeň, p.s.
http://www.snplzen.cz/

AUDIOHELP - sociální služby pro sluchově postižené:
http://www.audiohelp.cz/index.php/domu

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS):
http://www.sons.cz

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, o.p.s.:
http://www.czppk.cz/

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR:
https://nrzp.cz/

Exodus - sdružení občanů:
http://www.exodus.cz
(rehabilitace, kroužky pro tělesně postižené)

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje:
http://www.zzspk.cz

 
2009 - 2024 © Občanská poradna Plzeň, o.p.s. |

GRIZZLY design