Občanská poradna Plzeň, o.p.s.

Koterovská 41, 326 00 Plzeň

Dluhové poradenství

Program "dluhové poradenství" vznikl transformací původního programu "sociální integrace". Změnou vymezení důvodu vzniku nepříznivé sociální situace a změnami filozofie sociálních služeb deklarovaných zejména v § 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ztratil tento program své opodstatnění.

Z dlouhodobého statistického sledování složení dotazů uživatelů služeb Občanské poradny Plzeň vyplývá, že v posledních letech se významně zvýšil podíl dotazů z oblasti dluhové problematiky. Tato problematika je navíc velmi komplikovaná při jejím řešení, a v případě neřešení lze předpokládat výrazné ohrožení základních životních potřeb uživatelů, hraničící až se situací sociálního vyloučení. Tento dluhový trend vnímaný Občanskou poradnou Plzeň je objektivně také dokazován oficiálními statistikami a průzkumy.

Program "dluhové poradenství" vznikl jako reakce na výše uvedené skutečnosti.

Hlavním cílem programu je zkvalitnění a rozšíření služeb Občanské poradny Plzeň jako centra odborného sociálního poradenství se specializací na oblast dluhového poradenství a zvýšení povědomí veřejnosti o dluhové problematice a možnostech předcházení nezdravého zadlužení.

V roce 2007 byla v rámci programu  vytvořena vzdělávací příručka o dluhové problematice. Vznik této příručky iniciovala společnost Člověk v tísni, která také financovala náklady na její tisk a distribuci.

V roce 2008 jako součást projektu "Dluhové poradenství pro občany" financovaného Nadací ČEZ byla vytvořena ucelená metodika dluhového poradenství. Současně proběhlo několik seminářů pro studenty plzeňských středních škol na téma "Finanční gramotnost a dluhová problematika". Projekt byl v prosinci 2008 zakončen konferencí pro odbornou veřejnost.
Rovněž bylo připraveno druhé přepracované vydání již výše uváděné příručky "Dluhová problematika", která je určena jak občanům, tak zejména pracovníkům organizací, kteří se ve své profesi setkávají s problémem předluženosti domácností. Elektronickou verzi naleznete v sekci Dokumenty.

 
2009 - 2024 © Občanská poradna Plzeň, o.p.s. |

GRIZZLY design