Občanská poradna Plzeň, o.p.s.

Koterovská 41, 326 00 Plzeň

Vzdělávací aktivity pro veřejnost

Již od roku 2004 průběžně pokračuje spolupráce Občanské poradny Plzeň s Českým rozhlasem Plzeň. Pracovnice poradny pravidelně účinkují v pořadu "Poradíme vám". V průběhu doby byly odvysílány příspěvky zaměřené na problematiku dědění, uzavření i zániku manželství, společného jmění manželů, vyživovací povinnosti rodičů a dětí, trvalého pobytu, nájemních vztahů ad.
Mimoto se občasně uskutečňují i krátké živé informační vstupy na aktuální témata ve vysílání celoplošné rozhlasové stanice Radiožurnál.

V jarních měsících roku 2015 byl realizován cyklus přednášek pro maminky v mateřském centru Plzeňské panenky zaměřený na témata ze života mladých rodin. Opakovaně probíhají i přednášky v mateřském centru Slovíčko na Bolevecké návsi v Plzni.

Rovněž na jaře roku 2015 se uskutečnila přednáška na téma "Exekuce" ve Spolku neslyšících Plzeň. V průběhu roku 2014 již byly pro Spolek neslyšících Plzeň realizovány přednášky, jejichž cílem bylo poskytnout sluchově postiženým občanům informace potřebné pro jejich orientaci v běžných životních situacích. Tématem přednášek bylo dědictví, nájemní bydlení a práva spotřebitelů.

Pro Krajské středisko Českého svazu žen jsme uskutečnili přednášku na téma "Co přináší nový občanský zákoník - soukromé právo nově od roku 2014", která byla zaměřena na seznámení s hlavními změnami občanského zákoníku.

V rámci projektu financovaného ČSOB proběhly v průběhu roku 2011 tři vzdělávací přednášky pro seniory, které byly realizovány formou divadelních scének ve spolupráci s divadelníky z ochotnického spolku "Tradeáši z Nezdic". Přenášky byly zaměřené na informování seniorů o rizicích při uzavírání spotřebitelských smluv.

Za finančního přispění ČSOB a ÚMO 2-Slovany byly realizovány v letech 2009 - 2010 preventivní přednášky pro seniory. Cílem přednášek bylo zvýšit informovanost seniorů ve vybraných oblastech práva s ohledem na časté změny v současné legislativě.

 
2009 - 2024 © Občanská poradna Plzeň, o.p.s. |

GRIZZLY design