Občanská poradna Plzeň, o.p.s.

Koterovská 41, 326 00 Plzeň

Realizované projekty

Název: Odborné sociální poradenství v dluhové problematice
Projekt byl realizován za finančního přispění ČSOB z grantového fondu "Pomáháme společně".
Doba realizace projektu: listopad 2011 - listopad 2012
Odpovědná osoba: Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková

Cíl projektu:
- zvýšit míru informovanosti občanů o možnostech předcházení nezdravému zadlužování a tím snížit riziko možného sociálního vyloučení zadlužených občanů a eliminovat vznik dalších sociálních problémů.

Název: Strasti dluhové pasti - odborné sociální poradenství a praktické workshopy pro seniory
Projekt byl realizován za pomoci finančního přispění ČSOB z grantového fondu "Pomáháme společně".
Doba realizace projektu: říjen 2010 - říjen 2011
Odpovědná osoba: Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková

Cíl projektu:

- pomoci seniorům lépe reagovat na každodenní situace, které mohou v případě neinformovanosti ohrozit jejich finanční a sociální situaci. V rámci projektu byly realizovány tři vzdělávací přednášky, jichž se zúčastnilo 60 seniorů. Přednášky byly zaměřené na téma rizika uzavírání spotřebitelských smluv, a to konkrétně:
  1. prodej zboží na předváděcí akci či zájezdě
  2. prodej zboží na ulici
  3. prodejce v bytě zákazníka
Přednášky probíhaly formou divadelních scének v provedení divadelníků z ochotnického spolku "Tradeáši z Nezdic", které byly prokládány slovem lektora. Cílem této aktivity bylo, aby si senioři na praktických ukázkách vyzkoušeli, jak reagovat na situace, se kterými se v životě čím dál častěji setkávají, a na co si přitom dávat pozor.
V průběhu projektu bylo poskytnuto odborné sociální poradenství 309 uživatelům služby z řad seniorů.

Název: Podpora rozvoje poskytování odborného sociálního poradenství formou občanského poradenství
Projekt byl realizován díky pomoci finančního přispění ČSOB.
Doba realizace projektu: říjen 2009 - říjen 2010
Odpovědná osoba: Ing. Štěpánka Syrovátková

Cíl projektu:
- zvýšit informovanost seniorů ve vybraných oblastech práva a konkrétních životních situacích. Projekt byl specificky zaměřen na cílovou skupinu senioři, a to vzhledem k jejich stále rostoucímu počtu mezi uživateli služeb Občanské poradny Plzeň a k tomu, že časté změny v současné legislativě jsou pro tuto skupinu významně ohrožující.


Název: Dluhové poradenství pro občany
Projekt byl financován z prostředků poskytnutých Nadací ČEZ.
Doba realizace projektu: 1.1. - 31. 12. 2008
Odpovědná osoba: Ing. Štěpánka Syrovátková

Cíle projektu:

  1. vytvoření ucelené metodiky protidluhového poradenství a její pilotní ověření
  2. vyškolení pracovníků poradny v oblasti dluhového poradenství
  3. poskytování dluhového poradenství
  4. osvětové aktivity pro veřejnost
  5. preventivně-informační a vzdělávací projekt pro školy (společně s partnerem Informační a vzdělávací centrum Plzeň, o.s.)

Název: Specifikace rozvoje služeb pro dlouhodobě nezaměstnané
Projekt byl realizován v rámci programu Operační program Rozvoje lidských zdrojů, jehož vyhlašovatelem je Nadace rozvoje občanské společnosti (www.nros.cz ).
Doba realizace projektu: 7. 9. 2005 - 6. 9. 2007
Odpovědná osoba: Ing. Štěpánka Syrovátková

Cíl projektu:
- specifikovat potřeby dlouhodobě nezaměstnaných a osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, zvýšit kvalitu poskytovaných služeb, rozšířit nabídku o další služby a posílit kapacity Občanské poradny Plzeň jako poskytovatele sociálních služeb se zaměřením na skupinu dlouhodobě nezaměstnaných nebo osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností.

Název: Posílení kapacity NNO prostřednictvím naplňování standardů kvality
Doba realizace: 16. 4. 2005 - 15. 7. 2006
Odpovědná osoba: Ing. Štěpánka Syrovátková

Cíl projektu:
- podpořit kvalitu sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi Plzeňského kraje formou individuálního poradenství k zavádění a naplňování standardů kvality v těchto organizacích. V rámci projektu byly nabízeny interní konzultace, audity kvality a individuální konzultace k jednotlivým standardům kvality.

 
2009 - 2024 © Občanská poradna Plzeň, o.p.s. |

GRIZZLY design