Občanská poradna Plzeň, o.p.s.

Koterovská 41, 326 00 Plzeň

Občanská poradna Plzeň nabízí poradenské služby na nové adrese

10 Únor 2007

V pátek 9. 2. 2007 proběhla v Občanské poradně Plzeň v Koterovské ulici 41 společenská akce u příležitosti otevření nové kanceláře Občanské poradny Plzeň.

Z pozvaných hostů se setkání zúčastnili ředitel Úřadu práce Plzeň-město, ředitel Okresní správy sociálních věcí Plzeň, starosta a místostarostka města Dobřany, starosta Úřadu městského obvodu Plzeň - Litice, zástupci sociálního odboru Magistrátu města Plzně a zástupci neziskových organizací.

Přítomní hosté byli seznámeni se službami Občanské poradny Plzeň a společně pak hledali možnosti prohloubení spolupráce směřující ke zvýšení informovanosti a spokojenosti občanů.

Starosta města Dobřany Jaroslav Sýkora vyzdvihl dobrou spolupráci města a Občanské poradny při zajišťování poskytování poradenských služeb kontaktním místem Občanské poradny Plzeň přímo v Dobřanech. O zájmu občanů Dobřan o tento typ služby svědčí i to, že od otevření kanceláře je plně naplněna její kapacita.

Příkladem dobré praxe lze nazvat způsob spolupráce mezi Občanskou poradnou Plzeň a Diakonií ČCE - středisko v Rokycanech, jak uvedl ředitel tohoto střediska Petr Neumann. Výsledkem této dlouhodobé spolupráce je otevření druhé občanské poradny v Plzeňském kraji v Rokycanech.

 
2009 - 2024 © Občanská poradna Plzeň, o.p.s. |

GRIZZLY design