Občanská poradna Plzeň, o.p.s.

Koterovská 41, 326 00 Plzeň

Stěhování Občanské poradny Plzeň na novou adresu

05 Únor 2007

Velký zájem o služby občanského poradenství a z toho vyplývající nárůst počtu uživatelů našich služeb způsobil, že naše dosavadní prostory v Barrandově ulici č. 8 se postupně staly nevyhovujícími pro naše potřeby a zejména potřeby uživatelů našich služeb.

To nás přimělo k myšlence získat nové, větší a lépe vyhovující prostory. Díky pochopení zastupitelů města Plzně jsme v létě roku 2006 mohli odkoupit nebytové prostory v přízemí domu č. 41 v Koterovské ulici. Během podzimu proběhly nutné úpravy a v prosinci 2006 jsme se začali stěhovat. Otevření nových kanceláří pro veřejnost nakonec úspěšně proběhlo 5. února 2007.

 
2009 - 2022 © Občanská poradna Plzeň, o.p.s. |

creative webdesign