Občanská poradna Plzeň, o.p.s.

Koterovská 41, 326 00 Plzeň

Projekt Občanské vzdělávání v o.s. Studnice

24 Srpen 2012

Občanská poradna se stala patnerem při realizaci projektu Občanské vzdělávání v o.s. Studnice.

V rámci projektu zajišťujeme:

  • Komunikaci s cílovou skupinou
  • Přípravu a realizaci vzdělávacích programů
  • Spolupráci na tvorbě výstupů projektu

Projekt Občanské vzdělávání nabízí sérii kurzů zaměřených na řešení běžných, každodenních problémů občanů, a to formou přednášek kombinovaných s moderní formou výuky prostřednictvím e-learningu.

Cílem projektu je rozšířit nabídku dalšího vzdělávání dospělých v plzeňském regionu v oblasti obecných občanských kompetencí.
Předmětem projektu bylo vytvoření 9 nových vzdělávacích programů zaměřených na odpovědný přístup k životnímu prostředí, financím, médiím a informačním technologiím, obhajobě práv občanů a rozvoji jejich kritického myšlení. Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi, hendikepovaní či osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Občanská poradna se na projektu podílela v roce 2012 přípravou metodiky projektu a tvorbou obsahu e-kurzů na témata Prevence zadlužení, Práva spotřebitele a Jak uspět na úřadě.
V roce 2013 byly realizovány konkrétní semináře.

 

 

 
2009 - 2024 © Občanská poradna Plzeň, o.p.s. |

GRIZZLY design